2310929635 Παπάφη 65 - Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη k.trikaliotis@yahoo.gr
hero image
Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Εργαστήριο
Τρικαλιώτης Κωνσταντίνος 
| Θεσσαλονίκη

 

Αιματολογικό Τμήμα
• Γενική αίματος
• ΔΕΚ
• Ομάδα αίματος-Rhesus
• Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

 

Ανοσολογικό Τμήμα
• Ρευματοειδής παράγοντας
• Αντιπυρινικά αντισώματα
• Καρκινικοί δείκτες
• ΗΙV
• HCV
• Αυστραλιανό Αντιγόνο
• PSA
• Tεστ αλλεργιών

 

Βιοχημικό Τμήμα
• Σάκχαρο
• Ούρια
• Κρεατινίνη
• Φερριτίνη
• Χοληστερίνη
• Τριγλυκερίδια

 

Έλεγχος Θρομβοφιλίας
• D-DIMERS
• PRC, PrS, AT III
• Αντιπηκτικό Λύκου
• Αναστολέας PA-I
• Παράγοντας 8 (FV III)
• Παράγοντας 10 (F X)

 

Επίπεδα Φαρμάκων

• Βαλπροικό, Αμιωδαρώνη, λίθιο κτλ
• Εξαρτησιογόνες ουσίες: κοκκαΐνη, χασσις, οπιουχα, βενζοδιαζεπινες

 

Ορμονολογικό Τμήμα
• TSH
• FT3
• FT4
• FSH
• LH
• PRL
• β-χοριακή

 

Προγενητικός Έλεγχος

• Α-τεστ ή τριπλό test (Χοριακή γοναδοτροπίνη, α-Φετοπρωτεΐνη, Ελεύθερη Οιστριόλη) στο 2οτρίμηνο της κύησης (15η έως 20η εβδομάδα κύησης)
 

• PAPP-A test (Fb-hCG, PAPP-A, αυχενική διαφάνεια) στο 1ο τρίμηνο της κύησης (10η έως 14η εβδομάδα κύησης)

 

Τμήμα Πήξης
• Χρόνος προθρομβίνης
• INR
• APTT