2310929635 Παπάφη 65 - Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη k.trikaliotis@yahoo.gr